Quote search

DK
Dansk
GB
English
DE
Deutsch
FR
Français
PL
Polski
IT
Italiano
NL
Nederlands
AR
Arabic
ES
Español
    
Prøv citat quizen
  Lyse/Mørke:
Søg i citaterne:   
  Sorter efter:

Islam Islam Islam

En tyv, mand eller kvinde, skal I hugge hænderne af som gengældelse

Koranen, Sura 05 vers 038[Vantro] Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag!

Koranen, Sura 04 vers 089Mænd står over kvinder, fordi Gud har givet nogle fortrin frem for andre

Koranen, Sura 04 vers 034[Utugt] Hvis to mænd blandt jer begår det, så tugt dem! Hvis de da omvender sig og forbedrer sig, skal I lade dem være

Koranen, Sura 04 vers 016[Arv] Et af hankøn skal have samme lod som to af hunkøn

Koranen, Sura 04 vers 011[Kvinder] mændene står et trin over dem. Gud er mægtig og vis

Koranen, Sura 02 vers 228Jeres kvinder er pløjejord for jer, så gå til jeres pløjejord, som I vil

Koranen, Sura 02 vers 223[Vantro] Dræb dem , hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer!

Koranen, Sura 02 vers 191Jeres forskrift er at gengælde et drab, lige for lige

Koranen, Sura 02 vers 178De kvinder, der handler ret, er lydige og vogter det skjulte

Koranen, Sura 04 vers 034[Kvinder] De, fra hvem I frygter genstridighed, skal I formane, lade alene i sengen og slå

Koranen, Sura 04 vers 034[Vantro og frafaldne I skal] pågribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem!

Koranen, Sura 04 vers 089[Vantro, frafaldne] Tag ingen af dem til ven eller hjælper!

Koranen, Sura 04 vers 089Fristelse til frafald er værre end drab!

Koranen, Sura 02 vers 191dem, der fører krig mod Gud […] bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af […] eller bliver fordrevet

Koranen, Sura 05 vers 033Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!

Koranen, Sura 08 vers 012Hvis en kvinde og en mand bedriver utugt, skal I give dem hundrede piskeslag hver! Lad ikke medfølelse med dem gribe jer

Koranen, Sura 24 vers 002Forkynd dem, der er vantro, en pinefuld straf!

Koranen, Sura 09 vers 003de, der krænker Guds udsending, har en pinefuld straf i vente

Koranen, Sura 09 vers 061den, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending, har Helvedes ild i vente

Koranen, Sura 09 vers 063Bekæmp de vantro og hyklerne! Vær skånselsløs mod dem!

Koranen, Sura 09 vers 073Gud har lovet hyklerne, mænd såvel som kvinder, og de vantro, Helvedes ild

Koranen, Sura 09 vers 068Helvede vil omslutte de vantro

Koranen, Sura 09 vers 049Bekæmp dem, som ikke tror på Gud og den yderste dag

Koranen, Sura 09 vers 029[Vantro] Vi har tilintetgjort slægtled før jer, da de handlede uret

Koranen, Sura 10 vers 013De, der finder på løgne om Gud, dem vil det ikke gå godt

Koranen, Sura 10 vers 069Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse!

Koranen, Sura 09 vers 123[Troende] skal kæmpe for Guds sag, dræbe og selv blive dræbt - som [...] der påhviler Ham, i Toraen, Evangeliet og Koranen

Koranen, Sura 09 vers 111de, der er vantro, har drikke af kogende vand og en pinefuld straf i vente

Koranen, Sura 10 vers 004Bekæmp alle dem, der sætter andre ved Guds side

Koranen, Sura 09 vers 036[Vantro, frafaldne] hvis de vender sig bort, vil Gud tildele dem en pinefuld straf i denne verden

Koranen, Sura 09 vers 074En pinefuld straf vil ramme dem af dem, der er vantro

Koranen, Sura 09 vers 090[Om vantro] Hvad de lavede her er forspildt; alt, hvad de gjorde, bliver til intet

Koranen, Sura 11 vers 016[Om vantro] Vi vil udslette dem, der handler uret

Koranen, Sura 14 vers 013Dette bliver deres gengældelse: Helvede! Fordi de var vantro

Koranen, Sura 18 vers 106[Vantro] over dem vil Vi lægge straf på straf, fordi de skabte fordærv

Koranen, Sura 16 vers 88I må ikke nærme jer utugt! Det er en skamløs handling og en ond vej

Koranen, Sura 17 vers 032I må ikke tage et menneskes liv, med mindre det sker med rette

Koranen, Sura 17 vers 033Den mand, der har bedrevet utugt, må kun gifte sig med en kvinde, der har bedrevet utugt

Koranen, Sura 24 vers 003Hvis nogen retter beskyldninger mod ærbare kvinder uden at kunne fremføre fire vidner, så skal I give dem firs piskeslag

Koranen, Sura 24 vers 004I [skal] dræbe dem, der sætter andre ved Guds side, hvor som helst I finder dem!

Koranen, Sura 09 vers 005[Troende mænd og kvinder] skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn

Koranen, Sura 24 vers 030-31[Kvinder] Bliv i jeres huse! I må ikke stadse jer ud, som man gjorde tidligere, i uvidenhedens tid!

Koranen, Sura 33 vers 033[Vantro] I skal pågribe dem, belejre dem, og ligge på lur efter dem i hvert et baghold!

Koranen, Sura 09 vers 005[Vantro] Gud har forbandet dem, og de har en varig straf i vente

Koranen, Sura 09 vers 068I [skal] bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil de kuet er rede til at betale skat!

Koranen, Sura 09 vers 029[Vantro] Når de råber om hjælp, vil den hjælp, som de får, være vand i form af smeltet kobber, der brænder ansigtet op

Koranen, Sura 18 vers 029Så giv ikke efter for de vantro, men bekæmp dem af al magt med Koranen!

Koranen, Sura 25 vers 052[De troendes kvinder] skal trække noget af deres overklædning ned over sig. Således vil de lettest blive genkendt

Koranen, Sura 33 vers 059De, der forvilder sig bort fra Guds vej, har en streng straf i vente

Koranen, Sura 38 vers 026vantro, død over dem! Deres handlinger vil Han lade gå tabt

Koranen, Sura 47 vers 008[Troende kvinder] skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring

Koranen, Sura 24 vers 031[Troende kvinder] må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, [familie og husstand]

Koranen, Sura 24 vers 031[Troende kvinder] De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult

Koranen, Sura 24 vers 031Dette er en ædel Koran i et velbevaret skrift, som kun de rene kan berøre, nedsendt fra alverdens Herre

Koranen, Sura 56 vers 077-80[Koranen] Det er den sikre sandhed

Koranen, Sura 56 vers 095Han er den, der skabte himlene og jorden på seks dage og derpå satte sig på tronen

Koranen, Sura 57 vers 004I skal vide, at det jordiske liv kun er tidsfordriv og adspredelse

Koranen, Sura 57 vers 020Hvis nogen sætter sig op imod Gud, da er Gud streng til at straffe

Koranen, Sura 59 vers 004[Vantro] Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid

Koranen, Sura 60 vers 004Han er den, der sendte sin udsending med retledningen og den sande religion for at lade den sejre over al anden religion

Koranen, Sura 09 vers 033Det jordiske liv er kun bedragerisk nydelse

Koranen, Sura 57 vers 020De, der sætter sig op imod Gud og Hans udsending, har Helvedes ild i vente

Koranen, Sura 72 vers 023Adlyd ingen synder eller vantro

Koranen, Sura 76 vers 023-24den, der vender sig bort og er vantro, ham vil Gud straffe med den største straf

Koranen, Sura 88 vers 023-24Hvis nogle af jeres kvinder begår utugt, [...] hold da kvinderne indendørs, indtil døden kalder dem bort

Koranen, Sura 04 vers 014den kvinde, der har bedrevet utugt, må kun en mand, der har bedrevet utugt […] gifte sig med

Koranen, Sura 24 vers 003[Vantro] De bærer en sygdom i hjertet, og Gud gør dem mere syge. De har en pinefuld straf i vente, fordi de løj.

Koranen, Sura 02 vers 010[Vantro] Døve, stumme og blinde må de være, eftersom de ikke omvender sig.

Koranen, Sura 02 vers 018de, der er vantro og kalder Vore tegn for løgn, hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid

Koranen, Sura 02 vers 039De, der har begået en ond handling, og hvis synd omslutter dem, de hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid

Koranen, Sura 02 vers 081[Koranen] Tror I [kun] på dele af Skriften [?...] på opstandelsens dag vil de blive overgivet til den strengeste straf.

Koranen, Sura 02 vers 085Måtte Guds forbandelse komme over de vantro!

Koranen, Sura 02 vers 089Vrede over vrede har de pådraget sig. De vantro har en forsmædelig straf i vente

Koranen, Sura 02 vers 090[Koranen] De, der ikke tror på den, er fortabte

Koranen, Sura 02 vers 121[Gud] Min pagt rækker ikke til dem, der handler uret

Koranen, Sura 02 vers 124Den, der er vantro, vil Jeg lade nyde livet for en tid. Derpå tvinger Jeg ham hen imod Ildens straf!

Koranen, Sura 02 vers 126[Martyrer] Sig ikke om dem, der bliver dræbt for Guds sag: De er døde! Nej! De lever, uden at I aner det.

Koranen, Sura 02 vers 154De, der skjuler, hvad Vi har sendt ned af de klare beviser og retledningen, […] i Skriften, dem forbander Gud

Koranen, Sura 02 vers 159De, der lever som vantro og dør som vantro, over dem hviler Guds, englenes og alle menneskers forbandelse

Koranen, Sura 02 vers 161[Vantro] Evigt skal de forblive under den [forbandelse], uden at deres straf bliver lempet, og de vil ikke få henstand

Koranen, Sura 02 vers 162De, der ikke tror på Guds tegn, har en streng straf i vente

Koranen, Sura 03 vers 004dem, der er vantro [...]; de er døve, stumme og blinde. De forstår intet

Koranen, Sura 02 vers 171Sig til dem, der er vantro: I vil blive besejret og ført til Helvede i samlet flok! Hvilket ulykkeligt hvilested!

koranen, Sura 03 vers 012tag jer i vare for den ild, hvis brændsel er mennesker og sten! Den er beredt til de vantro

Koranen, Sura 02 vers 024I, der tror! Tag jer ikke fortrolige venner uden for jeres egen kreds!

Koranen, Sura 03 vers 118Gud udmærker dem, der kæmper, frem for dem, der bliver siddende, med en vældig løn

Koranen, Sura 04, vers 095Du skal ikke regne med, at de, der blev dræbt for Guds sag, er døde! Nej! De lever hos deres Herre og bliver forsørget, lykkelige over det

Koranen, Sura 03 vers 169-170[Martyrer] Jeg vil føre dem ind i haver med rindende floder, som en belønning fra Gud.

Koranen, Sura 03 vers 195[Vantro] vil Vi lade brænde i ild. Hver gang deres hud er brændt igennem, giver Vi dem en anden hud [...] så de kan smage straffen.

Koranen, Sura 04 vers 056Den, der kæmper for Guds sag, vil Vi give en vældig løn, uanset om han bliver dræbt, eller om han sejrer.

Koranen, Sura 04 vers 074[Troende] De vantro er en åbenlys fjende af jer.

Koranen, Sura 04 vers 101Hvis der både er brødre og søstre, arver personer af hankøn det samme som to personer af hunkøn.

Koranen, Sura 04 vers 176Selvdøde dyr, blod og svinekød er jer forbudt, samt det, hvorover et andet navn end Guds er udtalt

Koranen, Sura 05 vers 003Vantro er de, der siger: Gud er Messias, Marias søn.

Koranen, Sura 05 vers 017[Toraen] Deri har Vi foreskrevet dem: Liv for liv, øje for øje, næse for næse, øre for øre, tand for tand

Koranen, Sura 05 vers 045[Jøderne] De stræber efter at skabe fordærv på jorden.

Koranen, Sura 05 vers 064Vin, hasardspil, offersten og orakelpile er urent og af Satans værk

Koranen, Sura 05 vers 090Spis ikke af noget, som Guds navn ikke er udtalt over!

Koranen, Sura 06 vers 121Hold jer fra kvinder under menstruationen, og kom dem ikke nær, før de er rene igen!

Koranen, Sura 02 vers 222[Jøder og kristne] der tror på Gud og den yderste dag og handler ret, de vil få deres løn hos deres Herre. De skal ikke være bange

Koranen, Sura 02 vers 062[Giv] til jeres forældre og nære slægtninge, til de forældreløse og de fattige og til den vejfarende

Koranen, Sura 02 vers 215De, der giver bort af deres ejendom for Guds sag […], vil få deres løn hos deres Herre

Koranen, Sura 02 vers 262Hvis en kvinde frygter brutalitet eller uvillighed fra sin mands side, begår parterne ingen overtrædelse ved […] et indbyrdes forlig.

Koranen, Sura 04 vers 128Venlig tale og tilgivelse er bedre end en almisse, hvor der følger en krænkelse med i købet

Koranen, Sura 02 vers 263I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, forældreløse og fattige

Koranen, Sura 04 vers 036De, der tror og gør gode gerninger, dem vil Vi føre ind i haver med rindende floder

Koranen, Sura 04 vers 122Når nogen hilser på jer, skal I svare med en smukkere hilsen

Koranen, Sura 04 vers 086Gud elsker ikke den, der er indbildsk og pralende

Koranen, Sura 04 vers 036I skal være gode imod […] ledsageren ved jeres side, imod den vejfarende

Koranen, Sura 04 vers 036De, der puger guld og sølv sammen og ikke giver det bort for Guds sag, dem skal du forkynde en pinefuld straf!

Koranen, Sura 09 vers 034De, der har handlet godt, har Det Skønneste i vente og mere til

Koranen, Sura 10 vers 026De, der tror og gør gode gerninger og er ydmyge over for deres Herre, de hører til i Haven

Koranen, Sura 11 vers 023Giv slægtningene, hvad der tilkommer dem! Giv til den fattige og den vejfarende!

Koranen, Sura 17 vers 026De, der tror og gør gode gerninger; - Vi lader ikke lønnen gå tabt til nogen, der handler godt

Koranen, Sura 18 vers 030[Dine forældre] du [må] ikke vrisse ad dem og skælde ud, men skal tale ærbødigt til dem!

Koranen, Sura 17 vers 023Giv fuldt mål, når I tilmåler, og vej med en ordentlig vægt!

Koranen, Sura 17 vers 035Enhver, der handler retfærdigt og er troende, mand eller kvinde, vil Vi lade leve et godt liv

Koranen, Sura 16 vers 097den, der gør nogle gode gerninger og er troende, skal hverken frygte uret eller overgreb

Koranen, Sura 20 vers 112Hold ud! Gud vil ikke lade lønnen gå tabt for dem, der handler godt

Koranen, Sura 11 vers 115Den, der gør gode gerninger og er troende, vil ikke få utak for sin stræben

Koranen, Sura 21 vers 094de, der tror og gør gode gerninger: De har salighed og en smuk hjemkomst i vente

Koranen, Sura 13 vers 029Vi åbenbarede for dem, at de skulle gøre de gode ting, holde bøn og give almisse

Koranen, Sura 21 vers 073Gå ikke ind i andre huse end jeres egne uden at vise pli og hilse på folkene dér

Koranen, Sura 24 vers 027Den Barmhjertiges tjenere er dem, som vandrer på jorden i ydmyghed og siger: »Fred!«

Koranen, Sura 25 vers 063Gør godt, ligesom Gud har gjort godt mod dig! Stræb ikke efter fordærv på jorden!

Koranen, Sura 28 vers 077Den, der medbringer noget godt, vil få noget, der er endnu bedre

Koranen, Sura 28 ver 084Vi har pålagt mennesket at være god mod sine forældre

Koranen, Sura 29 vers 008Med Skriftens folk [jøder og kristne] skal I kun strides på den pæneste måde, undtagen med dem af dem, der handler uret

Koranen, Sura 29 vers 046Hvad I låner ud mod rente, for at det kan vokse i menneskenes formuer, vil ikke vokse hos Gud

Koranen, Sura 30 vers 039Vi har pålagt mennesket at tage vare på sine forældre

Koranen, Sura 31 vers 014Vræng ikke ansigt ad folk, og gå ikke selvtilfreds omkring på jorden! Gud elsker ingen forfængelig pralhals

Koranen, Sura 31 vers 018[Om fjender] Den gode handling er ikke lige med den onde handling. Forsvar dig med noget, der er smukkere

Koranen, Sura 41 vers 034[Til jøder og kristne] Jeg tror på, hvad Gud har sendt ned af skrift, og jeg er blevet befalet at behandle jer retfærdigt

Koranen, Sura 42 vers 015Den, der udfører en god handling, vil Vi give endnu mere godt til gengæld

Koranen, Sura 42 vers 023[Koranen] Forud for dette forelå Moses’ skrift, som forbillede og barmhjertighed. Dette er et skrift til bekræftelse, på arabisk

Koranen, Sura 46 vers 012Den blinde skal ikke føle nogen skyld; krøblingen skal ikke føle nogen skyld; den syge skal ikke føle nogen skyld

Koranen, Sura 48 vers 017Hvis to grupper af de troende bekæmper hinanden, skal I skabe forlig mellem dem

Koranen, Sura 49 vers 009Folk skal ikke gøre nar ad andre folk, for måske er disse bedre end dem selv

Koranen, Sura 49 vers 011I må ikke snage, og I må ikke bagtale hinanden

Koranen, Sura 49 vers 012I skal ikke se skævt til jeres egne og ikke give hinanden øgenavne

Koranen, Sura 49 vers 011[Jøder og kristne] Der er intet at strides om mellem os og jer. Gud vil bringe os sammen

Koranen, Sura 42 vers 015Hvis nogle af jeres slaver ønsker en ægteskabskontrakt, […] giv dem af den formue, som Gud har skænket jer!

Koranen, Sura 24 vers 033Døm med sandhed mellem menneskene, og følg ikke begæret

Koranen, Sura 38 vers 026[Vantro forældre]Du skal omgås dem pænt i dette liv

Koranen, Sura 31 vers 015hvad I giver af almisse, idet I søger Guds åsyn! - Det er dem, der får dobbelt igen

Koranen, Sura 30 vers 039Vi tror på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der er blevet sendt ned til jer [jøder og kristne]

Koranen, Sura 29 vers 046[Til jøder og kristne] Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os

Koranen, Sura 29 vers 046Giv ikke folk for lidt for deres ting, og lav ikke ulykker på jorden

Koranen, Sura 26 vers 183Tving ikke i stræben efter det jordiske livs flygtighed jeres slavepiger til prostitution

Koranen, Sura 24 vers 033[Tvangsprostitution af slaver] Hvis nogen dog tvinger dem, så er Gud […] tilgivende og barmhjertig

Koranen, Sura 24 vers 033Indstil vægten rigtigt, og giv ikke for lidt, når I vejer!

Koranen, Sura 55 vers 008-09De af jer, der tror og giver bort, har en stor løn i vente

Koranen, Sura 57 vers 007De mænd og kvinder, der giver almisse og har givet Gud et smukt lån, vil få det mangefold igen

Koranen, Sura 57 vers 018Gud elsker ingen selvbevidst pralhals, ikke dem, der er gerrige

Koranen, Sura 57 vers 023-24[Om kristne] Vi lod Jesus, Marias søn, følge efter og gav ham Evangeliet

Koranen, Sura 57 vers 027Gud forbyder jer ikke at være venlige og handle retfærdigt mod dem, der ikke bekæmper jer i religionen

Koranen, Sura 60 vers 008Lad ikke jeres rigdomme og jeres børn aflede jeres opmærksomhed fra at tænke på Gud!

Koranen, Sura 63 vers 009giv det gode bort til fordel for jer selv! De, der er forskånet for grådighed, dem vil det gå godt

Koranen, Sura 64 vers 016En velhavende mand skal give bort af sin velstand

Koranen, Sura 65 vers 007De, der er forskånet for grådighed, dem vil det gå godt

Koranen, Sura 59 vers 009Giv bort af det, som Vi har forsørget jer med, førend døden indhenter en af jer

Koranen, Sura 63 vers 010Vis ikke godhed for selv at få mere!

Koranen, Sura 74 vers 006Ve de karrige, som forlanger fuldt mål af andre [..og selv] giver for lidt, når de måler

Koranen, Sura 83 vers 001-03[De troende bør] frigive en slave, eller under hungersnød at bespise en forældreløs slægtning eller en fattig nødlidende

Koranen, Sura 90 vers 013-16Den, der skænker bort og frygter Gud, og holder Det Skønneste for sandt, for ham gør Vi vejen til medgang let

Koranen, Sura 92 vers 005-07den, der er gerrig og selvtilstrækkelig og kalder Det Skønneste for løgn, for ham gør Vi vejen til trængsel let

Koranen, Sura 92 vers 008-10Den forældreløse må du ikke undertrykke!

Koranen, Sura 93 vers 009[Mod fjender] Forsvar dig med noget, der er smukkere, og da vil den, til hvem du havde et fjendtligt forhold, blive som en nær ven

Koranen, Sura 41 vers 034Mennesket er i fortabelse. Dog ikke de, der tror og gør gode gerninger

Koranen, Sura 103 vers 002-03Ve enhver bagtaler og skumler, som samler ejendom og opregner den!

Koranen, Sura 104 vers 001-02den, der er gerrig og selvtilstrækkelig [...]. Hans ejendom nytter ham intet, når han falder

Koranen, Sura 92 vers 008-11[Til jøder og kristne] Gud er vores Herre, såvel som jeres. Vi svarer for vore handlinger, og I svarer for jeres

Koranen, Sura 42 vers 015[Om Jesus] I hjertet på dem, der fulgte ham, satte Vi medfølelse og barmhjertighed

Koranen, Sura 57 vers 027[Ældre kvinder] begår ingen overtrædelse ved at afføre sig deres overklædning […]. Men det er bedre for dem at give afkald

Koranen, Sura 24 vers 060Tal venligt til folk!

Koranen, Sura 02 vers 083I må ikke udgyde hinandens blod

Koranen, Sura 02 vers 084I må ikke fordrive hinanden fra jeres hjem!

Koranen, Sura 02 vers 084Vi gav Skriften til Moses [...] Jesus, Marias søn, gav Vi de klare beviser, og Vi styrkede ham med den hellige ånd.

Koranen, Sura 02 vers 087Gud udmærker i sin barmhjertighed

Koranen, Sura 02 vers 105Stræb efter at komme først med de gode ting!

Koranen, Sura 02 vers 148Når nogen frivilligt gør noget godt, er Gud taknemmelig og vidende derom

Koranen, Sura 02 vers 158Vær retfærdige! Gud elsker de retfærdige

Koranen, Sura 49 vers 009Gud elsker ingen [...], der er gerrige og påbyder menneskene gerrighed

Koranen, Sura 57 vers 023-24[Mange jøder og kristne vil gerne] få jer til at blive vantro igen […]. Bær over og tilgiv

Koranen, Sura 02 vers 109Kvinder har med ret og rimelighed krav på det samme, som de er forpligtet til

Koranen, Sura 02 vers 228[De troende bør] være blandt dem, der tror, og som pålægger hinanden udholdenhed, pålægger hinanden barmhjertighed

Koranen, Sura 90 vers 017I skal være gode imod jeres forældre og slægtninge, imod forældreløse og fattige

Koranen, Sura 02 vers 083[Ægteskab] Hvis de to skilles, vil Gud af sin overflod holde hver især skadesløs. Gud er favnende og vis

Koranen, Sura 04 vers 130[Jøder, kristne] I Skriftens folk! Kom, lad os enes om et ord, der er fælles for os og jer: At vi tjener Gud alene

Koranen, Sura 03 vers 064[De troende] Lad der af jer blive ét fællesskab, der kalder til det gode, påbyder det rette og forbyder det forkastelige!

Koranen, Sura 03 vers 104Gud elsker dem, der handler godt.

Koranen, Sura 03 vers 148[Arv] Der tilkommer mænd [og kvinder] en andel af det, som forældre og nære slægtninge efterlader sig

Koranen, Sura 04 vers 007I, der tror! […] I må ikke slå jeres egne ihjel!

Koranen, Sura 04 vers 029[Hvis vantro] holder sig borte […] og ikke kæmper mod jer, men tilbyder jer at holde fred, så giver Gud jer ikke lov til at gøre dem noget

Koranen, Sura 04 vers 090Den, der med overlæg dræber en troende, vil få Helvede til gengæld; dér skal han forblive til evig tid.

Koranen, Sura 04 vers 093[Vantro] De vildleder dog kun sig selv og skader dig ikke det mindste.

Koranen, Sura 04 vers 113[Skriften] Vi lod Jesus, Marias søn, følge i deres spor for at bekræfte Toraen, som forelå før ham.

Koranen, Sura 05 vers 046Boden for at bryde en ed er enten at bespise ti fattige [...,] give dem klæder eller at frigive en slave.

Koranen, Sura 05 vers 089Hans navn er Messias, Jesus, Marias søn. Han vil være højt agtet i denne verden og i den hinsidige

Koranen, Sura 03 vers 045Jødedom Jødedom Jødedom

Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed

Toraen, 3. Mosebog 18 vers 22[Gud] Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn

Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16Hvis en mand har samleje med en mand […], har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 13Hvis en præstedatter vanærer sig ved at bedrive hor, er det sin far, hun vanærer. Hun skal brændes

Toraen, 3. Mosebog 21 vers 09Du skal begære din mand, og han skal herske over dig

Toraen, 1. Mosebog 03 vers 16så førte de ham, der havde udtalt forbandelsen, uden for lejren og stenede ham […] som Herren havde befalet.

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 23[Mand, der samlede brænde på sabbatsdagen] Så førte de ham uden for lejren og stenede ham til døde, sådan som Herren havde befalet

Toraen, 4. Mosebog 15 vers 36Du må ikke have andre guder end mig

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 03[Gud] Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 05Du må ikke bryde et ægteskab.

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 14[Pigen der ikke var jomfru da hun blev gift, skal føres] til hendes fars hus, og byens mænd skal stene hende til døde

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 21Hvis en mand har samleje med en kvinde med menstruation og blotter hendes køn […] De skal begge udryddes fra deres folk

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 18Når en kvinde har blødning, er hun […] uren i syv dage, og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften

Toraen, 3. Mosebog 15 vers 19Hvis to mænd […] slås, og den enes hustru […] får fat i den andens kønsdele, så skal du hugge hendes hånd af. Vis ingen barmhjertighed!

Toraen, 5. Mosebog 25 vers 11-12en uomskåret mand, en hvis forhud ikke er omskåret, skal udryddes fra sit folk

Toraen, 1. Mosebog 17 vers 14Jeg [Lot] har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til

Toraen, 1. Mosebog 19 vers 08jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg

Toraen, 2. Mosebog 12 vers 12Herren [dræbte] alle førstefødte i Egypten […]. Der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde

Toraen, 2. Mosebog 12 vers 29-30Den, der slår en mand ihjel, skal lide døden

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 12Hvis nogen derimod begår overgreb mod en anden og snigmyrder ham, skal du tage ham væk fra mit alter, for at han kan lide døden

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 14Den, der slår sin far eller mor, skal lide døden

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 15Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden

Toraen, 2. Mosebog 21 vers 17En troldkvinde må du ikke lade blive i live

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 17Enhver, der parrer sig med et dyr, skal lide døden

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 18[Vantro] Du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. De må ikke blive boende i dit land

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 32-33[Sabbatten] Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk

Toraen, 2. Mosebog 31 vers 14Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden

Toraen, 2. Mosebog 31 vers 15Gud: »Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt […] og slå både broder, ven og nabo ihjel«

Toraen, 2. Mosebog 32 vers 27Tag dig i agt for at slutte pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 12Du må ikke slutte pagt med landets indbyggere, for når de horer med deres guder og ofrer til dem, vil de indbyde dig

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 15[Om vantro] hvis du lader dine sønner gifte sig med deres døtre, […] vil de også få dine sønner til at hore med deres guder

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 16[Vantro] Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 13Når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i syv dage

Toraen, 3. Mosebog 12 vers 02[Onan lod] ”sin sæd gå til spilde på jorden […]. Det, han gjorde, var ondt i Herrens øjne, så Herren lod også ham dø.”

Toraen, 1. Mosebog 38 vers 9-10Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad hun sidder på, er urent

Toraen, 3. Mosebog 15 vers 20I må ikke tage varsler eller drive trolddom

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 26I må ikke klippe håret kort, og du må ikke studse skægget

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 27I må ikke tilføje jer selv snitsår på kroppen for en afdød eller lade jer tatovere

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 28Når nogen rører ved noget urent […] og så spiser af kødet af måltidsofferdyret [...] skal det menneske udryddes fra sit folk

Toraen, 3. Mosebog 07 vers 21Enhver, der spiser fedt fra dyr, hvoraf man bringer offer til Herren, det menneske skal udryddes fra sit folk

Toraen, 3. Mosebog 07 vers 25enhver, der spiser blod, det menneske skal udryddes fra sit folk

Toraen, 3. Mosebog 07 vers 27Hvem som helst, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 09Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 10Hvis en mand har samleje med sin fars hustru, har han blottet sin fars køn. De skal begge lide døden.

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 11Hvis en mand har samleje med sin svigerdatter, skal de begge lide døden.

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 12Hvis en mand har seksuel omgang med et dyr, skal han lide døden. Også dyret skal I dræbe

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 15Hvis en mand gifter sig med sin søster […], er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 17Når en mand eller en kvinde har en dødemaners eller en sandsigers ånd i sig, skal de lide døden. I skal stene dem

Toraen, 3. Mosebog 20 vers 27[Forsoningsdagen] enhver, der udfører noget som helst arbejde den dag, det menneske vil jeg udrydde fra hans folk

Toraen, 3. Mosebog 23 vers 30[Gud:] Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren […] så skal hele menigheden stene ham

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 14Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 16Når nogen tilføjer sin landsmand en legemsskade, skal der gøres det samme ved ham, som han selv har gjort

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 19Den, der slår et husdyr ihjel, skal erstatte det, og den, der slår et menneske ihjel, skal lide døden

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 21I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 07Fem af jer skal forfølge hundrede, og hundrede af jer skal forfølge ti tusind, og foran jer skal jeres fjender falde for sværdet

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 08[Ved brud på moseloven] I bliver slået af jeres fjender, og jeres modstandere kommer til at herske over jer

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 17[Ved brud på moseloven] Jeg vil sende vilde dyr mod jer, de skal gøre jer barnløse og udrydde jeres kvæg

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 22[Ved brud på moseloven] Jeg vil bringe sværdet over jer […], og når I trækker jer tilbage i jeres byer, vil jeg sende pest blandt jer

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 25[Ved brud på moseloven] I skal æde kødet af jeres egne sønner og døtre

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 29[Ved brud på moseloven] Jeres byer lægger jeg [Gud] i ruiner, jeg ødelægger jeres helligdomme

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 31[Ved brud på moseloven] med draget sværd vil jeg [Gud] forfølge jer

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 33den, der synder med vilje, [...] skal udryddes fra sit folk

Toraen, 4. Mosebog 15 vers 30Jeres sønner skal leve som hyrder i ørkenen i fyrre år, og de skal bære straffen for jeres utroskab, indtil I alle sammen ligger som lig

Toraen, 4. Mosebog 14 vers 33Herren sagde til Moses: »Tag folkets overhoveder og henret dem«

Toraen, 4. Mosebog 25 vers 04De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd

Toraen, 4. Mosebog 31 vers 07Moses blev vred [...] »Har I ladet alle kvinderne leve? […] Dræb nu alle drenge og alle kvinder«

Toraen, 4. Mosebog 31 vers 14-17i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn; der var ingen, der overlevede

Toraen, 5. Mosebog 02 vers 34[Gud] Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 09[Beboerne af det land, du skal erobre] Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 02[Beboerne af det land, du skal erobre] Du må ikke bringe dig i familie med dem

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 03[Slut ikke pagt med den besejrede] Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 02-04[Slaver] De skal være jeres ejendom, og I kan lade dem gå i arv til jeres børn

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 46[Vantro] I skal ødelægge alle de steder, hvor de folk, I fordriver, har dyrket deres guder

Toraen, 5. Mosebog 12 vers 02[Andre guder] I skal rive deres altre ned og knuse deres stenstøtter

Toraen, 5. Mosebog 12 vers 03[Vantro] Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, men slå ham ihjel!

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 09-10[Vantro] Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 11[Hvis afgudsdyrkelse] har fundet sted hos dig, skal du hugge indbyggerne i den by ned med sværd

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 15-16Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 03Vis ingen barmhjertighed! Liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod!

Toraen, 5. Mosebog 19 vers 21kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte

Toraen, 5. Mosebog 20 vers 14i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet

Toraen, 5. Mosebog 20 vers 16Kvinder må ikke bære mandsdragt, og mænd må ikke gå i kvindeklæder. Herren din Gud afskyr enhver, som gør den slags

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 05Når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 22[Ved voldtægt, hvis] han griber fat i hende og har samleje med hende, så er det kun ham, der skal dø

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 25-26hun skal være hans kone, fordi han voldtog hende. Han må ikke sende hende bort, så længe han lever

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 29Ingen, der er født i blandet ægteskab, har adgang til Herrens forsamling. Selv hans efterkommere i tiende slægtled får ikke adgang

Toraen, 5. Mosebog 23 vers 03Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling

Toraen, 5. Mosebog 23 vers 02Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 15[Frafaldne] så bliver I meget snart udryddet fra det herlige land, som Herren vil give jer

Toraen, 5. Mosebog 11 vers 17[En by] når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd

Toraen, 5. Mosebog 20 vers 13[Ved voldtægt skal du] stene dem til døde; pigen, fordi hun ikke råbte om hjælp […] og manden, fordi han voldtog en anden mands kvinde.

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 24Du skal fortære alle de folk, Herren din Gud giver dig; vis dem ingen barmhjertighed

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 16[Menstruerende] Enhver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand; han er uren indtil aften

Toraen, 3. Mosebog 15 vers 22brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den legemsskade, man påfører en anden, skal man selv påføres

Toraen, 3. Mosebog 24 vers 20[Ved brud på moseloven] jeg dynger jeres lig oven på ligene af jeres møgguder, og jeg vrager jer

Toraen, 3. Mosebog 26 vers 30[Vantro] Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes

Toraen, 5. Mosebog 13 vers 10Ingen af dine efterkommere i slægt efter slægt, som har en legemsfejl, må komme nær og frembære sin Guds føde

Toraen, 3. Mosebog 21 vers 17Ingen mand, som har en fejl, må komme nær, hvad enten han er blind eller halt

Toraen, 3. Mosebog 21 vers 18Alle af mandkøn hos jer skal omskæres. I skal lade jeres forhud omskære, og det skal være tegn på pagten mellem mig og jer.

Toraen, 1. Mosebog 17 vers 11[Moseloven] Du må ikke begå drab

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 13[Moseloven] Du må ikke stjæle

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 15Du må ikke hævne dig på dine landsmænd eller bære nag til dem

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 18[Moseloven] du skal elske din næste som dig selv

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 18Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 33Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 34Du må ikke bøje retten for den fattige i en retssag

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 06”Du må ikke eftertragte din næstes hus eller […] noget som helst af din næstes ejendom.”

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 21Den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. I var jo selv fremmede i Egypten

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 20Du må ikke vidne falsk mod din næste

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 16Enken og den faderløse må I ikke behandle hårdt

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 21Hvis du tager en anden mands kappe i pant, skal du give den tilbage til ham før solnedgang

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 25Du må ikke sprede løgnagtige rygter. Gør ikke fælles sag med den skyldige ved at optræde som falsk vidne

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 01Du må ikke følge mængden i at øve ondt

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 02Når din fjendes okse eller æsel er faret vild, og du møder dem, skal du bringe dem tilbage til ham

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 04Når du ser din uvens æsel segne under sin byrde, må du ikke svigte ham; du skal hjælpe ham

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 05Hold dig fra løgnagtige sager, og vold ikke uskyldiges og retfærdiges død

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 07Hvis du låner penge ud til nogen i mit folk, til den fattige hos dig, må du ikke optræde som ågerkarl

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 24[Gud] Når han råber til mig, hører jeg ham, for jeg er nådig

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 26hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind […det] skal du efterlade til den trængende og den fremmede

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 09-10Din vingård må du ikke plukke ren, […druerne] skal du efterlade til den trængende og den fremmede

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 10I må ikke stjæle, I må ikke lyve, og I må ikke bedrage jeres landsmænd

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 11Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 13Du må ikke forbande en døv, og du må ikke få en blind til at snuble

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 14I må ikke øve uret i retssager. Du må hverken tage parti for den fattige eller begunstige den rige

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 15Du må ikke løbe med sladder om dine landsmænd. Du må ikke stræbe din næste efter livet

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 16Du må ikke nære had til din broder i dit hjerte, men du skal åbent gå i rette med din landsmand, så du ikke pådrager dig skyld

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 17Rejs dig for de grå hår, vis ærbødighed mod de gamle

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 32hvad der ligger tilbage, når du har høstet, må du ikke samle ind; det skal du efterlade til den trængende og den fremmede

Toraen, 3. Mosebog 23 vers 22Når det går dårligt for din landsmand, og han ikke kan klare sig, skal du understøtte ham

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 35[Din landsmand] Du må ikke låne ham penge mod rente og ikke yde ham føde mod åger

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 37jeres landsmænd, israelitterne, må I ikke underkue med vold

Toraen, 3. Mosebog 25 vers 46Herren er sen til vrede og rig på troskab. Han tilgiver skyld og overtrædelse

Toraen, 4. Mosebog 14 vers 18[Uagtsomt manddrab] Menigheden skal redde drabsmanden fra blodhævnerens hånd

Toraen, 4. Mosebog 35 vers 25man [må] kun henrette drabsmanden på grundlag af vidners udsagn; hvad ét vidne siger, er ikke nok til, at nogen skal lide døden

Toraen, 4. Mosebog 35 vers 30dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 10Du må ikke begære din næstes hustru.

Toraen, 5. Mosebog 05 vers 21Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren [...] give dig fred.

Toraen, 4. Mosebog 06 vers 24-26Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.

Toraen, 2. Mosebog 34 vers 6[Gud] vil elske dig og velsigne dig og gøre dig talrig; han vil velsigne frugten af dine moderliv

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 13Du bliver velsignet frem for alle andre folk; der skal ikke findes nogen ufrugtbar mand eller kvinde hos dig

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 14[Gud] skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder

Toraen, 5. Mosebog 10 vers 18I [skal] elske den fremmede, I var jo selv fremmede i Egypten

Toraen, 5. Mosebog 10 vers 19Hvert tredje år skal du udtage hele tienden af din afgrøde […Så skal] de fremmede, de faderløse og enkerne [...] spise sig mætte

Toraen, 5. Mosebog 14 vers 28-29Hvert syvende år skal du eftergive al gæld

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 01der skal ikke være fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 04du [må] ikke gøre dit hjerte hårdt [...] for din fattige landsmand

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 07[Din fattige landsmand] Du skal give ham og du skal ikke være ked af at give ham

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 10Der vil altid være fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling: Luk din hånd op

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 11[Trællen] når du frigiver ham , må du ikke sende ham tomhændet bort. Forsyn ham rigeligt

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 13-14Du må ikke bøje retten, du må ikke begunstige nogen

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 19Retfærdighed alene skal du stræbe efter

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 20Det er ikke nok, at en enkelt optræder som vidne imod nogen [...]. På to eller tre vidners udsagn skal en sag afgøres

Toraen, 5. Mosebog 19 vers 15Den, der er bange og modløs [i krig], skal vende hjem. For hans brødre må ikke miste modet som han selv

Toraen, 5. Mosebog 20 vers 08Ser du en okse eller et får, der er kommet bort fra din landsmand, må du ikke vende ryggen til; bring dem tilbage til din landsmand

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 01Ser du din landsmands æsel eller okse falde om på vejen, må du ikke vende ryggen til. Hjælp ham med at få dem på benene igen

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 04En edomit må du ikke nære afsky for, han er din broder. En egypter må du ikke nære afsky for

Toraen, 5. Mosebog 23 vers 08En træl, der er rømmet fra sin herre og har søgt tilflugt hos dig, må du ikke udlevere til hans herre. Han må slå sig ned hos dig

Toraen, 5. Mosebog 23 vers 16-17Når en mand lige har giftet sig, skal han ikke gøre krigstjeneste, og man kan heller ikke pålægge ham andre forpligtelser

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 05[den fattige mand] Du skal give ham pantet tilbage ved solnedgang, så han kan sove i sin kappe; så vil han takke dig

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 13Du må ikke unddrage den trængende og fattige daglejer hans løn

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 14Hver dag skal du betale ham hans løn, før solen går ned, for han er fattig og har hårdt brug for den

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 15Du må ikke bøje retten for den fremmede og den faderløse, og du må ikke tage enkens klædning i pant

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 17Når du slår dine oliven ned, må du ikke gå grenene efter; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 20Når du høster druerne i din vingård, må du ikke plukke rent efter dig; lad den fremmede, den faderløse og enken få, hvad der er tilbage

Toraen, 5. Mosebog 24 vers 21[Sig for] din Guds ansigt: Jeg har fjernet alt det hellige fra mit hus og givet det til [...] de fremmede, til de faderløse og enkerne

Toraen, 5. Mosebog 26 vers 13Forbandet være den, der ringeagter sin far eller mor

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 16Forbandet være den, der flytter skellet til sin nabos mark

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 17Forbandet være den, der leder den blinde vild

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 18Forbandet være den, der bøjer retten for den fremmede, den faderløse og enken

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 19Forbandet være den, der i det skjulte slår sin næste ihjel

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 24Forbandet være den, der lader sig bestikke til at slå et menneske ihjel og udgyde uskyldigt blod

Toraen, 5. Mosebog 27 vers 25[Hvis du adlyder Herren] Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 03[Hvis du adlyder Herren] Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 04[Hvis du adlyder Herren] Velsignet være din kurv og dit dejtrug

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 05[hvis du adlyder Herren] Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 06Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 08Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 11Herren vil åbne sit gode forrådskammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 12Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale […] hvis du lytter til Herren din Guds befalinger

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 13[Gud] Jeg vil sørge for græs på dine marker til kvæget, og du skal spise dig mæt

Toraen, 5. Mosebog 11 vers 15[Bring det tilbage] din landsmand har mistet, hvis du finder det. Du må ikke vende ryggen til

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 01, 03Herren vil tage enhver sygdom bort fra dig

Toraen, 5. Mosebog 07 vers 15[Frigiven træl] Forsyn ham rigeligt med dyr fra dit småkvæg, med korn fra din tærskeplads og med vin fra din perse

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 14[Hvis nogen] sælger sig til dig, skal han være din træl i seks år, og i det syvende år skal du frigive ham

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 12Når I høster kornet i jeres land, må du ikke høste helt ud til kanten [… det] skal du efterlade til den trængende og den fremmede

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 09-10Herren vil […] velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 12Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig

Toraen, 5. Mosebog 28 vers 07[Ved voldtægt] Pigen må du ikke gøre noget, hun har ikke gjort sig skyldig til døden

Toraen, 5. Mosebog 22 vers 26du må ikke lade dig bestikke, for bestikkelse blinder øjnene på de vise og forvansker de uskyldiges sag

Toraen, 5. Mosebog 16 vers 19Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 11[Du må ikke] lukke din hånd for din fattige landsmand. Luk tværtimod din hånd op for ham, og lån ham, hvad han mangler

Toraen, 5. Mosebog 15 vers 07-08[Den fattige] I må ikke kræve renter af ham

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 24Du må ikke aflægge vidnesbyrd i en retssag for at føje mængden og bøje retten

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 02Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag

Toraen, 3. Mosebog 19 vers 13[Gud efter syndfloden] Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort.

Toraen, 1. Mosebog 08 vers 21[Abraham] jeg gør dig til fader til en mængde folkeslag [...] Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud.

Toraen, 1. Mosebog 17 vers 05-07Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord

Toraen, 2. Mosebog 20 vers 12Når en mand forfører en jomfru [...] og har samleje med hende, skal han betale brudekøbssummen for hende og gifte sig med hende.

Toraen, 2. Mosebog 22 vers 15Du må ikke tage imod bestikkelse, for bestikkelse blinder de seende og forvansker de uskyldiges sag

Toraen, 2. Mosebog 23 vers 08Kristendom Kristendom Kristendom

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 12 vers 30En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 02 vers 11at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 02 vers 12[En kvinde skal ikke] bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 02 vers 12Hverken […] ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd […] skal arve Guds rige.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 06 vers 09-10ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 06 vers 09-10[Jesus] Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 14 vers 06jøderne, der slog både Herren Jesus og profeterne ihjel, og som har fordrevet os […] er imod alle mennesker

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Tessalonikerne 02 vers 14-15[Jesus] Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 06[Gud] Hævnen tilhører mig, […] hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise […så] samler du glødende kul på hans hoved.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 12 vers 19 -20[Kvinderne] hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 14 vers 35enhver kvinde, der beder eller taler profetisk med utildækket hoved [...]; hun kunne lige så godt have raget håret af

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 05det var ikke Adam, der blev forledt, men kvinden lod sig forlede

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 02 vers 14Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 28den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 32[Falske profeter] Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 19Jeg er ikke kommet for at bringe fred [på jorden], men sværd

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 34[Jesus] Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 37den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 38[Vantro] Enhver plante, som min himmelske fader ikke har plantet, skal rykkes op med rode

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 15 vers 13[Jesus] den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 37[Jesus] Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 10 vers 35det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 14 vers 35[Mand og hustru] skal blive ét kød […]. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers 07-09Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers 11Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 03 vers 09[Jesus] jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 10 vers 19[Jesus] Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 11 vers 23[Jesus] Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 12 vers 51[Jesus] Hvis nogen kommer til mig og ikke hader […] sit eget liv, kan han ikke være min discipel

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 14 vers 26[Frafald] hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig

Bibelen, Det Nye testamente, Matthæus 18 vers 09Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 16 vers 16[Skilsmisse] Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 19 vers 06[Jesus] Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn […], kan han ikke være min discipel

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 14 vers 26Se, jeg har givet jer […] magt over hele fjendens styrke, og intet vil kunne skade jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 10 vers 19Enhver, som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 16 vers 18mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 19 vers 27[Jesus om ikke-kristne] jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 05 vers 42[Jesus om jøder] hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 08 vers 24[Jesus om jøder] I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 08 vers 44Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 12 vers 25[Jesus] Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun [...] på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 04[Jesus] Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 22[Jesus] Den, der hader mig, hader også min fader

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 23[Jesus til kristne] der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 16 vers 02[I må ikke] ”have med nogen at gøre, der […] er grisk […,] en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en.”

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 05 vers 11[Vantro] De blev opfyldt af al slags uretfærdighed, ondskab […] lever man sådan, fortjener man at dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 1 vers 29, 32[Vantro] de løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud […] lever man sådan, fortjener man at dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 1 vers 29-30, 32[Vantro] De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 1 vers 32Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 8 vers 13[Guds] godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed; ellers bliver du også hugget af

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 11 vers 22[I må ikke] have med utugtige mennesker at gøre

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 05 vers 09det [er] bedst for en mand ikke at røre en kvinde.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 07 vers 01er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 07 vers 11en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 07 vers 11En kvinde er bundet, så længe hendes mand lever

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 07 vers 39jeg vil have, at I skal vide, at Kristus er hver mands hoved, manden er kvindens hoved, og Kristi hoved er Gud

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 03hvis en kvinde ikke tildækker sit hoved, kan hun lige så godt lade sig klippe

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 06når en kvindes hår er klippet, eller hendes hoved er raget, skal hun have hovedet tildækket

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 06manden kom ikke fra kvinden, men kvinden fra manden

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 08manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 09Derfor må kvinden af hensyn til englene have noget på hovedet som tegn på myndighed.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 10det er vanærende for en mand at have langt hår

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 14det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår […] Hun har jo fået håret som et slør

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 15Som i alle de helliges menigheder skal kvinderne tie stille

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 14 vers 33-34[Evangeliet er] ikke modtaget eller lært […] af et menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Galaterne 01 vers 11-12sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Efeserne 05 vers 24Slaver, adlyd jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og af et oprigtigt hjerte

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Efeserne 06 vers 05Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering [...] og ikke på Kristus

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Kolossenserne 02 vers 08Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Kolossenserne 03 vers 18kvinder skal være ærbart og ikke prangende klædt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 02 vers 09kvinder, skal […] være agtværdige, ikke sladderagtige, men ædruelige, tro i alt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 03 vers 11[Enken] der fører et udsvævende liv, er levende død

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 05 vers 06For de rene er alting rent, men for de befængte og vantro er intet rent; hos dem er både forstanden og samvittigheden befængt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Titus 01 vers 15Slaverne skal underordne sig under deres herrer i ét og alt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Titus 02 vers 09ældre kvinder skal [...] opdrage de unge kvinder til at […] underordne sig under deres mænd

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Titus 02 vers 03-05kvinderne [skal] tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 14 vers 34[De vantro] farer frem med vold, er hovne og fulde af pral; […] lever man sådan, fortjener man at dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 1 vers 30, 32mænd levede skamløst med mænd […] lever man sådan, fortjener man at dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 1 vers 27, 32[De kristne] I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 02 vers 09I [skal] underordne jer under enhver menneskelig ordning, hvad enten det er kongen som magthaver eller statholdere

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 02 vers 13-14[Kristne] I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 02 vers 18I hustruer [skal] underordne jer under jeres mænd

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 03 vers 01Vær årvågne og på vagt! Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 05 vers 08[Vantro] Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 12[Vantro] De regner det for en nydelse at svire ved højlys dag, de er vanærende skampletter, når de svælger i deres egne bedragerier

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 13[Vantro] deres øjne er altid på kvindejagt og utrættelige, når det gælder om at synde

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 14[Husk] hvorledes Herren først frelste sit folk ud af Egypten, men senere udryddede dem, der havde vist sig vantro

Bibelen, Det Nye Testamente, Judas´ Brev vers 05I, som er tjenestefolk, skal underordne jer under jeres herrer med al ærefrygt, ikke kun de gode og milde, men også de urimelige

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 02 vers 18[Vantro] Disse mennesker er udtørrede kilder og tåger, der jages af stormen, og dystert mørke venter dem

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 17[Vantro] De bruger opblæste og tomme ord, og ved hjælp af deres udsvævelser forfører de i kødeligt begær andre

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 18[Vantro] byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger.

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes andet Brev vers 10-11[Vantro] er som umælende dyr, hvis natur det er at fødes for at fanges og dræbes; og de skal også omkomme på samme måde som dyrene

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 12Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd

Bibelen, Det Nye Testamente, 1. Petersbrev 03 vers 01[Vantro] de forfører ubefæstede sjæle, og deres hjerter er opøvet i griskhed – forbandede, som de er!

Bibelen, Det Nye Testamente, 2. Petersbrev 02 vers 14[Jesus] Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 13 vers 34elsk jeres fjender, gør godt og lån ud uden at håbe på at få noget igen

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 35Sælg jeres ejendele og giv almisse

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 12 vers 33vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 40På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 12 vers 37Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 39Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Kolossenserne 03 vers 19Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 08 vers 07Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 13 vers 13Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri […], for I er alle én i Kristus Jesus

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus´brev til Galaterne 03 vers 28Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør, for at din almisse kan gives i det skjulte

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 06 vers 03-04slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 39Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 42Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 44Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 01-02Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 12Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 03tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 06 vers 15Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 11 vers 28den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 12 vers 31Ikke det, som kommer ind i munden, gør et menneske urent, men det, som kommer ud af munden

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 15 vers 11det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 07 vers 02Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 06Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 07Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 08Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 05 vers 09tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 06 vers 14gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 19 vers 21[Jesus] Du skal elske din næste som dig selv

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 22 vers 39Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes

Bibelen, Det Nye Testamente, Matthæus 23 vers 12[Det er ikke det] som kommer ind i et menneske udefra, […men] det, som kommer ud af et menneske, der gør et menneske urent.

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 07 vers 15kvinden [er] intet uden manden og manden intet uden kvinden

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 11for ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 11 vers 12sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers 21Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 10 vers 25Denne fattige enke har givet mere end alle de andre […]. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 12 vers 43-44Den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 03 vers 11Salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 20Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 21Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 27Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 28Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 29Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 29Giv enhver, som beder dig, og tager nogen, hvad der er dit, så kræv det ikke tilbage

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 30Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 31Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad tak fortjener I for det? Også syndere elsker jo dem, de selv bliver elsket af

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 32Og hvis I kun låner ud til dem, som I håber at få lånet tilbage fra, hvad tak fortjener I for det?

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 34Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 37Tilgiv, så skal I få tilgivelse

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 37For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 38Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 41Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 06 vers 42Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 07 vers 47Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 07 vers 47[Kvinde, der lever i synd] Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 07 vers 48[Jesus] sagde til kvinden [der lever i synd]: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!«

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 07 vers 50den, der ikke er imod jer, er for jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 09 vers 50Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte […] og din næste som dig selv

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 10 vers 27Hvad I har sagt i mørket, skal blive hørt i lyset

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 12 vers 03hvorfor skønner I ikke ud fra jer selv, hvad der er det rette?

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 12 vers 57når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 14 vers 13I kan ikke tjene både Gud og mammon

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 16 vers 13hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 11 vers 25-26[Prædikanter] de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske

Bibelen, Det Nye Testamente, Markus 16 vers 18Her kommer det ikke an […] på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus´brev til Galaterne 03 vers 28Han har sendt mig for at bringe […] syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 04 vers 18Selv om han forsynder sig mod dig syv gange om dagen og syv gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer [...] så tilgiv ham

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 17 vers 04[Jesus] ær din far og din mor!

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 18 vers 20Sælg alt, hvad du har, og del det ud til de fattige

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 18 vers 22tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør

Bibelen, Det Nye Testamente, Lukas 23 vers 34[Jesus til kvinden grebet i hor] Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 08 vers 11[Jesus] Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 10 vers 09[Jesus] Jeg er opstandelsen og livet; [...] Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 11 vers 25-26[Kristne] I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 12 vers 35[Jesus] Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 12 vers 46[Jesus] jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 12 vers 47[Jesus] Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 13 vers 15[Jesus] Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 13 vers 34[Jesus] Den, der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 14 vers 12[Jesus] Jeg er vintræet, I er grenene

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 05[Jesus] Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 10[Jesus] Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 12Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 13[Jesus] Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 15 vers 16[Disciple] Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt

Bibelen, Det Nye Testamente, Johannes 20 vers 23[Den første menighed] De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov

Bibelen, Det Nye Testamente, Apostlenes Gerninger 02 vers 45Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge

Bibelen, Det Nye Testamente, Apostlenes Gerninger 08 vers 20[Budene] sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 13 vers 09Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din broder tager anstød af.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' brev til Romerne 14 vers 21[Sex] En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand.

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Korinterne 07 vers 03Hvad et menneske sår, skal det også høste

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus´brev til Galaterne 06 vers 07Men I, brødre, må ikke blive trætte af at gøre det gode

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 2. brev til Tessalonikerne 03 vers 13Fredens Herre give jer freden, altid og på alle måder!

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 2. brev til Tessalonikerne 03 vers 16For kærlighed til penge er roden til alt ondt

Bibelen, Det Nye Testamente, Paulus' 1. brev til Timoteus 06 vers 10Jens Galschiøt / Banevænget 22 / 5270 Odense C / tlf: (+45)6618 4058 / e-mail: aidoh@aidoh.dk
Udviklet i samarbejde med Psykoterapeut Sofus Markus